Podmienky použitia

Autorská práva

Vlastníkov a prevádzkovateľov internetových stránok https://www.vivobarefoot.sk/ je spoločnosť Hogo Fogo s.r.o., ktorá je v súlade so zák . č 121/2000 Sb., autorský zákon, oprávnená vykonávať majetkové práva k týmto internetovým stránkam (ďalej len "Prevádzkovatelia").


Prevádzkovateľom patria všetky autorské práva k celému obsahu, ktorý Prevádzkovateľ umiestňuje na stránkach https://www.vivobarefoot.sk/, vrátane textu, designu stránok, technických náčrtov, grafiky, všetkých vyobrazení na týchto stránkach, ako aj k výberu a spôsobu usporiadania súborov obsiahnutých na týchto stránkach.


Práva a povinnosti prevádzkovateľa a užívateľov pri používaní týchto stránok sa riadia týmito Pravidlami. Tieto Pravidlá sa vzťahujú na všetky osoby, ktoré navštívia tieto stránky (ďalej len "Užívatelia"). Užívateľ vyjadrí súhlas s týmito Pravidlami tým, že vstúpi na ktorúkoľvek z www stránok Prevádzkovateľa či akýmkoľvek spôsobom použije akúkoľvek informáciu umiestnenú v rámci www stránok Prevádzakovateľov.

Cookie

Cookie je krátky textový súbor, ktorý navštívená webová stránka odošle do prehliadača. Umožňuje webu zaznamenať informácie o vašej návšteve, napríklad preferovaný jazyk a ďalšie nastavenie. Vďaka týmto informáciám môžeme pre vás vytvárať lepší obsah. Súbory cookie sú dôležité. Bez nich by prechádzanie webu bolo oveľa zložitejšie.

Súbory cookie slúžia celému radu účelov. Používame ich napríklad na ukladanie vašich nastavení bezpečného vyhľadávania, na výber relevantných reklám, na sledovanie počtu návštevníkov na stránke, na uľahčenie registrácie nových služieb a na ochranu vašich dát. 

Ochrana súkromia a zmluvné podmienky Google

Používanie súborov cookie

Používanie súborov cookie slúži na personalizáciu obsahu a reklám, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na analýzu vašej návštevnosti. Informácie o tom, ako náš web používate, zdieľame so svojimi partnermi pôsobiacimi v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýz. 

Použitím nášho webu súhlasíte so zhromažďovaním, zdieľaním a využitím údajov, ku korým dochádza v dôsledku používania služieb nášho webu alebo pri prechádzaní webových stránok.

Ďalej súhlasíte s ukladaním a používaním súborov cookie alebo iných informácií vo vašom zariadení, v ktorom dochádza k týmto činnostiam v súvislosti so službou mášho webu. 

Kto nesúhlasí s uvedenými podmienkami, musí opustiť tento web!

Odkazy na iné stránky

Na stránkach https://www.vivobarefoot.sk/ sú uvedené odkazy na stránky, nad ktorými nemajú Prevádzkovatelia kontrolu. Pokiaľ Užívateľ navštívi niektorú z týchto stránok, mal by sa zoznámiť s ich zabezpečením ochrany osobných údajov. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za postupy a politiku iných spoločností.

Správanie užívateľov 

Pri používaní týchto stránok Užívateľ nesmie zasahovať do bezpečnosti týchto stránok, nemôže tieto stránky využívať na prenášanie škodlivých súborov a snažiť sa preniknúť do verejne neprístupných miest týchto stránok. Užívateľ je tiež povinný ctiť autorské práva Prevádzkovateľa k týmto stránkam.

Zodpovednosť a právna príslušnosť

Prípadné riziká plynúce Užívateľovi z používania týchto stránok, sú úplne na Používateľovi a Prevádzkovateľ za ne nenesie akúkoľvek zodpovednosť. Všetky spory vzniknuté v súvislosti s využívaním týchto stránok, budú prejednané miestne príslušným súdom v Českej republike a v súlade so zákonmi Slovenskej republiky. 


Ustanovení týchto podmienok, ktoré sa z akéhokoľvek dôvodu stanú nevymáhateľné budú považované za oddeliteľné od zostávajúcich dohôd a na ich platnosť a vymáhateľnosť nebudú mať vplyv.

Prehlásenie o prístupnosti

Prevádzkovateľ www stránok vyhlasuje, že tieto stránky sa snažia o maximálnu prístupnosť obsahu aj všetkých svojich funkčností pre všetkých užívateľov internetu. 


Obsahová stránka prezentácie je vytvorená pomocou XHTML, PHP5, MySql, vizuálna stránka prezentácie využitím CSS. 


Stránky sú koncipované pre pre prehliadače Internet Explorer 7 a vyšší, Mozilla Firefox, Chrome a ďalšie prehliadače podporujúce štandardy. V nestardandních prehliadačoch nezaručujeme správnosť zobrazenie.

Autor

WWW stránky realizovala spoločnosť AITOM Digital s.r.o. V prípade otázok alebo nájdenie technických problémov je možné kontaktovať redakciu e-mailom na [email protected].