Súhlas so zasielaním newslettera

Ďakujem za Váš záujem o newsletter. Nižšie nájdete kompletné znenie súhlasu, vďaka ktorému Vám môžeme novinky zasielať. Ak sa nás budete chcieť spýtať osobne, môžete nás kontaktovať na e-maile:  [email protected], prípadne písomne na adrese: Hogo Fogo, s. r. o., Nad Cihelnou 1040/15, 140 00 Praha 4.

1. Súhlasíte, aby spoločnosť Hogo Fogo, s. r.o ., so sídlom Nad Cihelnou 1040/15, 140 00 Praha 4, IČ: 248 13 702, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Mestskom súde v Prahe oddiel c, vložka 176674 (ďalej len „správca“) v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu Rady č. 2016/679 zo dňa 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len „nariadenie GDPR“) spracovala Vaše osobné údaje:

 • meno
 • priezvisko
 • e-mail (ďalej len „osobné údaje“)

2. Vaše osobné údaje spracovávame za účelom zasielania elektronického spravodajcu a evidencie.

3. Doba spracovania: 3 roky od Vášho súhlasu s registráciou. Po uplynutí tejto doby Vás upozorníme na možnosť udeliť nový súhlas. Ak od Vás nedostaneme nový súhlas, Vaše údaje riadne vymažeme.

4. Spracovanie osobných údajov vykonáva správca, osobné údaje môžu spracovávať títo spracovávatelia:

 • digitálna agentúra AITOM Digital, s. r. o., IČ: 24171816;
 • poskytovateľ softvéru Mailchimp (The Rocket Science Group LLC.), ak sa rozhodnete odoberať na newsletter;
 • poskytovateľ aplikácie Facebook Inc.;
 • marketingovej agentúre Fragile media s.r.o. (IČ: 28212797)
 • správcovia webových stránok wpj s.r.o. (IČ: 28860608)
 • prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktorých však v súčasnej dobe nevyužívame.

5. Správca odovzdáva osobné údaje mimo EÚ, konkrétne do USA. Odovzdanie údajov prebehne na základe overenia platformou Privacy Shield. (Táto platforma kontroluje, či je americký softvér v súlade s európskou legislatívou.)

6. S vyššie uvedeným spracovaním udeľujete svoj výslovný súhlas. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné.

7. Súhlas možno kedykoľvek vziať späť a to kliknutím na odkaz Odhlásiť sa.

8. Na základe nariadenia GDPR máte tieto práva:

 • vziať súhlas kedykoľvek späť
 • požadovať od nás informácie o spracovaní osobných údajov;
 • požadovať od nás prístup k osobným údajom;
 • požadovať od nás opravu nepresných osobných údajov, ich doplnenie či aktualizáciu;
 • požadovať od nás bezodkladné vymazanie osobných údajov;
 • požadovať od náš obmedzenie spracovania osobných údajov;
 • požiadať nás o prenos osobných údajov v strojovo čitateľnom formáte;
 • v prípade pochybností o zákonnosti spracovania Vašich osobných údajov máte právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov.