Čo je to propriocepcia?

Propriocepcia je schopnosť nervového systému zaznamenať zmeny vznikajúce vo svaloch a vo vnútri tela pohybom a svalovou činnosťou („polohocit“). Je nevyhnutná na správnu koordináciu pohybu, registráciu zmeny polohy tela, svalový tonus a priebeh niektorých reflexov. Až 70 % informácií o prostredí, v ktorom sa pohybujeme, získavame cez proprioceptory v našich chodidlách. Problém je v tom, že v klasických topánkach s podrážkou nad 6 mm proprioceptory v našich chodidlách nie sú schopné pracovať správne. Preto VIVOBAREFOOT vyvinul topánky s oderuvzdornou podrážkou s hrúbkou už od 3 mm pre dokonalý pocit chôdze naboso a s ochranou proti prepichnutiu a chladu so zachovaním jedinečnej propriocepcie.

propriocepce