Collonil Carbon Lab Cleaning Foam 125 ml

Collonil Carbon Lab Cleaning Foam 125 ml

€ 7,00

Pena s vysokou čistiacou účinnosťou. Čistí rýchlo, ľahko a pritom do hĺbky. Je použiteľná na všetky materiály.

Dostupnosť: Skladem
Veľkosť:
Veľkosti dostupné na e-shope nekorešpondujú so skladovou zásobou na jednotlivých predajniach.

Popis produktu – Collonil Carbon Lab Cleaning Foam 125 ml

Pena s vysokou čistiacou účinnosťou. Čistí rýchlo, ľahko a pritom do hĺbky. Je použiteľná na všetky materiály.

Štandardné vety o nebezpečnosti:
H222-H229 Extrémne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: pri zahrievaní sa môže roztrhnúť.

POUŽITIE: sprej držte zvisle hlavou dole a naneste penu na špongiu/handričku (pre hladkú kožu) alebo na kefku (pre semiš/nubuk/textil). Rovnomerne krúživými pohybmi rozotrite čistiacu penu na obuv. Potom odstráňte nečistoty a zvyšok peny čistou, vlhkou handričkou. Nechajte zaschnúť. Semiš/nubuk môžete zdrsniť krepovou kefkou.

Upozornenie: Nebezpečenstvo

Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie:

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte poruke obal alebo štítok výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210 Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia.
P251 Neprepichujte alebo nespaľujte ani po použití.
P301+P310 PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM / lekára.
P410+P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplote presahujúcej 50 °C/122 °F.
P501 Obsah/nádobu likvidujte v súlade s miestnymi/regionálnymi/národnými/medzinárodnými predpismi.

Obsahuje: 5 % a viac, ale menej ako 15 % alifatické uhľovodíky, menej ako 5 % neiónové povrchovo aktívne látky, menej ako 5 % aniónové povrchovo aktívne látky, parfémy, D-LIMONEN, CITRAL, BENZISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLONENE, OCTY 2NITROPROPÁN-1,3-DIOL.

Informácie o ingredienciách podľa nariadenia o detergentoch: AQUA; BUTAN; PROPÁN; ISODECANOLETHOXYLAT; MASTNÉ ALKOHOLY, ALKOXYLATÉD; LAURETHSULFÁT SODNÝ; UNDECETH-40; C12-15ROZVETVENÉ A LINEÁRNE, ETHOXYLOVANÉ ALKOHOLY. DIETHYLHEXYL SULFOSUCCINATE SODNÝ; P TOLUENSULFONÁT sodný; PARFÉMY; D-LIMONEN; CITRAL; BENZISOTHIAZOLINONE; METHYLISOTHIAZOLINONE; OCTYLISOTHIAZOLINONE; 2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL