Súhlas s odoslaním formulára

Ďakujeme za Vašu dôveru v náš e-shop. Chystáte sa nám vo formulári zaslať nejaké osobné údaje? Chcem Vám len povedať, ako s nimi budeme nakladať.

1. Súhlasíte, aby spoločnosť Hogo Fogo, s. r.o ., so sídlom Nad Cihelnou 1040/15, 140 00 Praha 4, IČ: 248 13 702, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Mestskom súde v Prahe oddiel c, vložka 176674 (ďalej len „správca“) v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu Rady č. 2016/679 zo dňa 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len „nariadenie GDPR“) spracovala Vaše osobné údaje:

 • meno
 • priezvisko
 • adresa
 • telefón
 • e-mail
 • údaje o objednávke (ďalej len „osobné údaje“)

2. Vaše osobné údaje spracovávame za účelom vybavenia Vášho podnetu.

3. Doba spracovania: 1 rok od Vášho súhlasu. Po uplynutí tejto doby Vaše údaje riadne vymažeme.

4. Spracovanie osobných údajov vykonáva správca, osobné údaje môžu spracovávať títo spracovávatelia:

 • dopravca Česká pošta (IČ: 47114983) a spoločnosť General Logistics Systems Czech Republic, s. r. o. (IČ: 26087961)
 • účtovný softvér Pohoda, spoločnosť Stormware, s. r. o. (IČ: 25313142)
 • prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktorých však v súčasnej dobe nevyužívame.

5. Správca neodovzdáva osobné údaje mimo EÚ.

6. S vyššie uvedeným spracovaním udeľujete svoj výslovný súhlas. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné.

7. Súhlas možno kedykoľvek vziať späť. Stačí nám napísať e-mail na  [email protected].

8. Na základe nariadenia GDPR máte tieto práva:

 • vziať súhlas kedykoľvek späť;
 • požadovať od nás informácie o spracovaní osobných údajov;
 • požadovať od nás prístup k osobným údajom;
 • požadovať od nás opravu nepresných osobných údajov, ich doplnenie či aktualizáciu;
 • požadovať od nás bezodkladné vymazanie osobných údajov;
 • požadovať od náš obmedzenie spracovania osobných údajov;
 • požiadať nás o prenos osobných údajov v strojovo čitateľnom formáte;
 • v prípade pochybností o zákonnosti spracovania Vašich osobných údajov máte právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov.